Tilaus

Tilausehdot

Kestotilauksen säännöt

Jos tilauksesi on kestotilaus, tilausmaksu laskutetaan sovituin laskutusvälein kulloinkin voimassa olevaan kestotilaushintaan, joka on aina edullisempi kuin vastaavan pituisen määräaikaisen tilauksen normaalihinta. Lehden ilmestymisaikataulusta johtuen tilausjaksojen sisältämä lehtien määrä voi vaihdella. Tällöin lehtikohtainen hinta pysyy kuitenkin aina ennallaan. Mikäli laskutusjakso on sovittu maksettavaksi useammissa erissä, laskutetaan maksuerät kunkin laskutusjakson alettua peräkkäisinä kuukausina. Kestotilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, ellei tilaaja irtisano tilaustaan tai muuta sitä määräaikaiseksi. Automaattiin ja internetiin tehty irtisanomisilmoitus päättää kestotilauksen aina meneillään olevan laskutusjakson loppuun.

Tilauksen peruuttaminen (KLS 6:15)

Tilaajalla on kuluttajasuojalain 6:15 nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen/ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Tilaajalla ei kuitenkaan ole peruutusoikeutta, mikäli tilaaja on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman tai kyse on kirjan tai lehden toimittamisesta sähköisessä muodossa tai sähköisestä palvelusta, jonka toimitus on aloitettu tilaajan suostumuksella ennen peruutusajan päättymistä. Peruuttamista ei voi tehdä palveluautomaattiin. Tilaajan mahdollisesti vastaanottamia tuotteita ei tarvitse palauttaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Toimitusehdot

Tilaukset toimitetaan force majeure -varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt, ym.). Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia. Lehtitilaukseen mahdollisesti sisältyvää tilaajalahjaa ei voi vaihtaa toiseen tilaajalahjaan.

Lehden ilmestymisaikataulusta johtuen laskulla olevan tilausjakson kuukausikohtainen pituus voi muuttua, sisältäen kuitenkin aina ennalta sovitun numeromäärän.


© Sanoma Magazines 2011
Materiaalin kopioiminen muuhun kuin omaan käyttöön kielletty.